Neinvazivni prenatalni testovi ne otkrivaju sve!

YOU51: Neinvazivni prenatalni testovi ne otkrivaju sve

Da, svi mi volimo reći kako baš naš neinvazivni prenatalni test otkriva baš sve. I to je točno, donekle. Naš neinvazivni prenatalni test otkriva sve u domeni analiza koje se rade. Ali ne budi u zabludi da uredan rezultat NIPT-a garantira da ćeš roditi apsolutno zdravu bebu. Idemo razotkriti mit o tome otkrivaju li NIPT […]

Neinvazivni prenatalni testovi ne otkrivaju sve!

YOU51: Neinvazivni prenatalni testovi ne otkrivaju sve

Da, svi mi volimo reći kako baš naš neinvazivni prenatalni test otkriva baš sve. I to je tačno, donekle. Naš neinvazivni prenatalni test otkriva sve u domenu analiza koje se rade. Ali ne budi u zabludi da uredan rezultat NIPT-a garantuje da ćeš dobiti apsolutno zdravu bebu. Hajde da razotkrijemo mit o tome da li […]