fbpx

You 51 Prenatalni Test

Maxima

595 

Category

Ovaj paket pored najčešćih trizomija, aneuplodija polnih hromozoma, trizomija svih hromozoma, i informacija o polu, analizira i celi genom bebe, što omogućava otkrivanje svih postojećih delecija i duplikacija koje su veće od 7Mb a koje mogu biti uzrok spontanih pobačaja, anomalija fetusa i primetnih abnormalnosti u psihofizičkom izgledu i razvoju novorođenčeta.

Zakažite genetske konsultacije