Paketi i cijene

Vjerujemo da bi svaka majka trebala imati pristup najboljoj mogućoj usluzi. Zbog toga direktno sarađujemo s vama kako bismo osigurali da su naše usluge testiranja dostupne, a troškovi koji su iz vašeg džepa transparentni.

Minima

NAJNIŽA CIJENA NA TRŽIŠTU
445
365
 • Informacije o polu: Muški/ženski
 • Down sindrom (trizomija 21)
 • Edwards sindrom (trizomija 18)
 • Patau sindrom (trizomija 13)
 • Turner sindrom (monozomija X)
 • Klinefelter sindrom (trizomija XXY)
 • Sindrom trostrukog X (trizomija X)
 • Jacobs sindrom (trizomija XYY)

Maxima

NAJBOLJI IZBOR NA SVIJETU ZA ZDRAVLJE BEBE I MAME
795
595
 • Ovaj paket pored najčešćih trizomija, aneuplodija polnih hromozoma, trizomija svih hromozoma, mikrodelecija i davanja informacija o polu, analizira i DNK kroz cijeli genom bebe koja omogućava otkrivanje svih postojećih mikrodelecija, delecija i duplikacija koje su veće od 7Mb a koje mogu biti uzrok spontanih pobačaja, anomalija fetusa i primetnih abnormalnosti u psihofizičkom izgledu i razvoju novorođenčeta, od kojih su samo najpoznatije:
 • Informacije o polu: Muški/ženski
 • Down sindrom (trizomija 21)
 • Edwards sindrom (trizomija 18)
 • Patau sindrom (trizomija 13)
 • Aneuploidije svih hromozoma (1-22)
 • Turner sindrom (monozomija X)
 • Klinefelter sindrom (trizomija XXY)
 • Sindrom trostrukog X (trizomija X)
 • Jacobs sindrom (trizomija XYY)
 • 3q27-3q29 mikrodelecija
 • 21q22.11 mikrodelecija
 • 21q22.12 mikrodelecija
 • 20q mikrodelecija
 • 22q11 mikrodelecija – DiGeorge sindrom
 • 20q13.2 mikroduplikacija
 • 9q22.3 mikrodelecija
 • 8p21.3-p23.3 mikrodelecija
 • 18q22.1-qter mikrodelecija
 • 18q22.1-qter mikrodelecija
 • 9q13q21.13 mikrodelecija
 • 9p mikroduplikacija
 • 11q23.3-11q25 mikrodelecija
 • 14q24.1q mikrodelecija
 • 15q11-q13 mikrodelecija
 • 19q12q13.2 mikroduplikacija
 • 19p13.13 mikrodelecija
 • t(14;20)(q11;q13) translokacija
 • 20q11.2 mikrodelecija
 • Xq26.2–q27.1 mikrodelecija
 • 2q23.1 mikrodelecija
 • 2q24.1q24.2 mikrodelecija
 • 2q37 mikrodelecija
 • 3p14 mikrodelecija
 • 4p15 mikrodelecija
 • 5q12 mikroduplikacija
 • 5p13.3p14.3 mikrodelecija
 • 5q22.2q23.1 mikrodelecija
 • 6q16 mikrodelecija
 • 6q26-q27 mikrodelecija
 • 7p21.1–p14.3 mikrodelecija
 • 7q21.2-q22.1. mikrodelecija
 • 7q22.1q31.1 mikrodelecija
 • 7q31 mikrodelecija - Dječija govorna apraksija
 • 7q33-36.1 mikrodelecija
 • 8p12-p21.2 mikrodelecija
 • 8q11.1-q12.1 mikrodelecija
 • 8q21.11 mikrodelecija
 • 8q22.2-q23.3 mikrodelecija
 • 8q24.11q24.3 mikrodelecija
 • 9q21.11-q21.2 mikrodelecija
 • 11q14.2-11q22.1 mikrodelecija
 • 12q24.31-q24.33 mikrodelecija
 • 13q22.2–13q32.1 mikrodelecija
 • 14q22-23 mikrodelecija
 • 15q15.2‐q22.2 mikrodelecija
 • 17q22 mikrodelecija
 • 17q22 mikroduplikacija
 • 18q12.2 mikrodelecija
 • 18q22.1 mikrodelecija
 • 19q13.11 mikrodelecija
 • 20q13.2-q13.33 mikrodelecija
 • 21q21.1-q21.3 mikrodelecija
 • 22q13 mikrodelecija - Phelan–McDermid Syndrome
 • 18p mikroduplikacija
 • 9p mikrodelecija
 • 14q11-q22 mikrodelecija
 • 1p36 mikrodelecija
 • 6q11-q14 mikrodelecija
 • 8q12.1-q21.2 mikrodelecija
 • Xq21 mikrodelecija
 • 1q41-q42 mikrodelecija
 • 6q24-q25 mikrodelecija
 • Dandy-Walker syndrome (DWS)
 • 18p mikrodelecija
 • 10q26 mikrodelecija
 • 3p- sindrom mikrodelecija
 • 2p12-p11.2 mikrodelecija
 • 5q14.3 mikrodelecija
 • 13q14 mikrodelecija
 • 10q22.3-q23.2 mikrodelecija
 • Levy-Shanske syndrome
 • 15q26-qter mikrodelecija

Poseban paket za blizance: Najčešće trizomije: 13, 18, 21, trizomije svih hromozoma: 1-22, mikrodelecije, delecije i duplikacije veće od 7 Mb + pol* (prisustvo Y hromozoma)

* Prilikom detekcije pola beba u slučaju blizanačke trudnoće moguće je samo detektovati prisustvo ili odsustvo Y hromozoma. Ako je detektovano prisustvo Y hromozoma znači da je jedna beba sigurno dječak a u slučaju odsustva Y hromozoma obje bebe su djevojčice.